Samenwerking

Familieopstellingen en werken met paarden foto flyer Chiron Center

In een familie speelt de, veelal onbewuste, dynamiek een belangrijke rol. Hieruit ontstaan patronen die in sterke mate bepalend zijn voor het individuele gedrag.
Met behulp van een Familieopstelling wordt het verband als het ware doorgelicht, en de dynamiek naar het bewustzijnsniveau getild.

De Duitse psychotherapeut Bert Hellinger is de grondlegger van deze specifieke werkwijze.
Hij duidt op drie belangrijke aspecten die invloed uitoefenen op de dynamiek:

  • Iedereen heeft plek;
  • De verschillende plekken hebben een vaste, gerespecteerde rangorde;
  • In de uitwisseling is er een balans in geven en nemen!

De verandering

door het doen van een familieopstelling krijgt je als deelnemer helder inzicht in jouw (dis)functioneren.
Er ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering.
Zo werken we concreet en doeltreffend aan een werkzame oplossingsrichting.

Het opstellen van de eigen familie, het representeren van een familielid van iemand anders en het kijken naar een opstelling zijn diepgaande ervaringen.

Hoe werkt het
Het systeem wordt met behulp van paarden en personen in de ruimte opgesteld en zo wordt zichtbaar welke dynamieken in het systeem plaatsvinden. Een familieopstelling maakt het mogelijk toeschouwer te zijn van je vraagstuk en geeft inzicht in wat de samenhang is met je systeem.

Waarom paarden
Paarden zijn erg gevoelig en kunnen hierdoor haarfijn onze gevoelens en emoties spiegelen.
Ze zijn voor de deelnemer een gids, een metafoor of representant. Paarden zijn kuddedieren en vanuit hun natuurlijke hang naar evenwicht zal het paard in contact met de mens direct reageren op verstoringen in het systeem en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde, als systeem, moet voor het paard immers kloppen anders hebben de roofdieren vrij spel en brengt dit hun leven in gevaar. Omdat paarden in het hier en nu leven, zijn zij ook in staat om direct te anticiperen op innerlijke veranderingen die tijdens de opstelling plaatsvinden en hierdoor kan helder worden in welke richting je de antwoorden op je vraagstuk kunt vinden.

Data
Familieopstellingen en andere systemische workshops worden meerdere keren per jaar gehouden, voor actuele data en prijzen kijk op de pagina: Workshop.

Deze dagen worden in samenwerking met Jan Hein de Jong gegeven.